Area SCP

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Area SCP
Adreça postal Carrer Font del camp,4
Localitat Santes Creus
Comarca Alt Camp
Telèfon entitat 695186873
Correu electrònic area_scp@terra.com
Pàgina web http://www.albergpereelgran.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Descriure la finalitat/objectiu de l’entitat Activitats culturals/lleure i visites guiades a particulars i empreses

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
   
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Estatal
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran, Col·lectius específics
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 10
Voluntaris Alguns
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Animadors  
Guies professionals