CENTRE CÍVIC EL COLL – LA BRUGUERA

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació CENTRE CÍVIC EL COLL – LA BRUGUERA
Adreça postal c/ Aldea, 15
Localitat BARCELONA
Comarca BARCELONÈS
Telèfon entitat 932562877
Correu electrònic direccio@ccelcoll.org
Pàgina web http://ccivics.bcn.cat/elcoll

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

El Centre Cívic El Coll – La Bruguera és un equipament municipal que ofereix serveis i activitats adreçades a totes les edats. El centre cívic és un espai de trobada i de difusió obert a totes les manifestacions socials i culturals. Ofereix tallers, actuacions musicals, exposicions, tallers culturals, activitats festives i populars, cessió d’espais i els serveis de ludoteca infantil, casal de joves, espai multimèdia, espai per a la gent gran i WI-FI. El centre cívic és signant del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat Agenda 21 de Barcelona.

ON SOM C / L’Aldea, 15 08023 Barcelona

De dilluns a divendres, de 16 a 22h. Dijous de 10 a 14h Dissabtes de 16 a 21h Diumenges de 17 a 21h Festius Tancat

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Projecte de sostenibilitat Cicle anual d’activitats d’educació i sensibilització ambiental “Primavera Verda”
Programa de Tallers Culturals Programa trimestral de tallers culturals de temàtiques molt diverses: salut, expressió, recursos…
Suport al teixit comunitari Des del centre cívic es treballa amb el conjunt de grups i entitats del territori, donant supor a les seves iniciatives, suport infrestructural i cessió d’espais. La programació del cicle festiu del barri, per exedmple, es fa en conjunt amb les entitats.
Projecte de recuperació de l’antiga Eitorial Bruguera El centre cívic El Coll – La Bruguera ocupa un dels edificis de l’antiga editorial Bruguera. Aquesta empresa va estar molt lligada a la vida del Coll, on va néixer. És coneguda per les seves revistes d’historietes, col•leccions de llibres i personatges entranyables. Des del Districte de Gràcia i amb la complicitat d’ex treballadors i la família Bruguera, es continua treballant en la recuperació de la memòria d’aquesta editorial i donar a conèixer la importància de la seva obra. Cada trimestre, podreu trobar diverses activitats: exposicions, xerrades, trobades, projeccions…
Serveis específics del Centre Cívic El centre cívic aplega diversos serveis específics per diferents sectors d’edat: Casal Infantil, Casal de Joves, Espai de Gent Gran i Espai Multimèdia. Al mateix edifici, podem trobar també el centre de serveis socials, Ràdio Gràcia i la Casa d’Oficis Barris Sostenibles de Barcelona Activa
Activitats i Cicles Culturals L’oferta cultural del centre cívic, aplega un ventall de cicles culturals com el Coll Fantasy ( Fantasia i Ciència Ficció), Desembre Solidari ( solidaritat i cooperació), a més de concerts, actuacions, exposicions diverses.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 9
Voluntaris existeix un gran nombre de voluntaris
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Director ASC i Educació social
Coordinadora Activitats ASC i Treball Social
Dinamitzadora Gent Gran Educació social
Auxiliars (2) Estudis diversos
Coordinadora Casal Infantil ASC
Animadora C.Infantil Directora Lleure i Belles Arts
Coordinador Casal de Joves ASC
Animador Casal Joves i Multimèdia Grau Història

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

La nostra funció com a equipament està centrada en promoure processos d’ASC i afavorir l’enriquiment sociocultural de la vida del barri del Coll. Es treballa amb la comunitat, creant i animant espais i processos participatius amb diferents grups i col·lectius. L’ASC l’entenem de forma transversal, en totes les activitats que plantejem.