English Summer S.A.

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació English Summer S.A.
Adreça postal Rambla Nova 35 entresol
Localitat Tarragona
Comarca Tarragonès
Telèfon entitat 902153049
Correu electrònic info@englishsummer.com
Pàgina web http://www.englishsummer.com

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Educació en el lleure i aprenentatge d’idiomes

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Campaments d’anglès Organització d’estades durant tot l’any: campaments d’una. dues o tres setmanes a l’estiu.
Acadèmia d’idiomes durant tot l’any Ensenyament d’idiomes
Colònies Escolars Colònies escolars d’estades de 2-4 dies durant el curs escolar.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme empresa
Territori de la intervenció Internacional
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 60 de mitja anual
Voluntaris 30
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Directius de centre  
Monitors  
Professors  
Personal de serveis:cuina, neteja i manteniment  
Personal d’administració: departament de reserves, recursos humans, comptabilitat  

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Empresa dedicada a l’organització de colònies i campaments; en definitiva l’educació en el lleure.