Xarxa de Convivència

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Xarxa de Convivència
Adreça postal C/ Gravina, 14
Localitat Roses
Comarca Girona
Telèfon entitat 872026754
Correu electrònic info@xarxadeconvivencia.com
Pàgina web http://www.xarxadeconvivencia.com

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Entitat que treballa per tal d’ajudar joves en risc d’exclusió social i per fomentar la cohesió i convivència.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
CULTURES EN XARXA Viatge juvenil intercultural al Marroc
ESPORTS EN XARXA Espai que vol facilitar l’accès a l’esport a joves en risc d’exclusió social
LLIBRERIA SOCIAL Llibreria ciutadana d’intercanvi de llibres i de dinamització ciutadana, mediació de conflictes i seu social.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Local, Comarcal
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 20
Voluntaris 100
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Advocats Universitària
Psicòlegs Universitària
Dinamitzadors juvenils Universitària
Mestres Universitària
Periodistes Universitària
Historiadors Universitària

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Els projectes que desenvolupem fomenten la participació i la cohesió de diferents col·lectius de la societat. Per exemple, el projecte “Cultures en Xarxa” aproxima dues cultures a través de la interrelació de la cultura catalana i la marroquina, creant així un clima participatiu i enriquidor per als usuaris d’aquest projecte, que són joves.