Acellec. Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Acellec. Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura
Adreça postal Vallirana, 69, baixos 2a
Localitat Barcelona
Comarca Barcelonès
Telèfon entitat 934180257
Correu electrònic acellec@acellec.cat
Pàgina web http://www.acellec.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Associació patronal amb la missió de defensar els interessos del sector del lleure educatiu i sociocultural, tant des del punt de vista empresarial com de la promoció de la professionalitat i la qualitat en la prestació de serveis. Impulsem un projecte propi de responsabilitat social corporativa per posar en evidència la implicació i compromís social dels associats i per promoure els valors propis del lleure educatiu i sociocultural.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Escola EFA Formació per a professionals del sector
Projecte de Responsabilitat Social Corporativa Impuls col·lectiu de projectes de suport social i de compromís de les organitzacions associades amb el seu entorn immediat
Colònies i educació Projectes de promoció de les colònies escolars com a element costitutiu i singular del sistema educatiu català
Exempció d’IVA Defensa pública i jurídica de l’exempció d’IVA per a tots els serveis educatius
Estudi d’impacte sociocultural Estudi per a dimensionar l’impacte social i econòmic del sector sociocultural o de cultura de proximitat
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme empresa
Territori de la intervenció Autonòmic
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran, Col·lectius específics
Col.lectius específics amb que treballa

Les empreses associades desenvolupen projecte diversos relacionats amb la dona, amb infants i joves amb desavantatges, amb població nouvinguda, etc.

Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 3
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Gestor cultural Ciències de la informació i gestió cultural
Direcció formativa Psicologia i couching
Gestió formativa Història de l’art, formació a la xarxa

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Entre les nostres empreses associades hi ha la majoria de les que gestionen equipaments socioculturals a Barcelona i l’entorn metropolità i en algunes altres comerques. La seva intervenció, en funció dels projectes que gestionen, abasta la totalitat de la població, per grups d’edat o d’especificitat social. Tot i que en l’apartat de recursos humans només hi fem constar les tres persones de l’estructura de l’associació, les nostre empreses associades ocupen, de forma estable i al llarg de tot l’any, prop de 7.000 persones.