Mapa de l’ Animació Sociocultural a Catalunya

El Mapa de l’Animació Sociocultural a Catalunya és una iniciativa de la CASC_CAT i pretén ser una eina viva i de renovació constant que permeti informar sobre les entitats, institucions, empreses i organismes vinculats a l’ASC al nostre país. Possibilita, per tant, saber què s’està fent, on s’està fent, qui ho està fent i amb quina finalitat s’estan fent. Així mateix, el Mapa ha de facilitar el treball en xarxa de totes les persones implicades en l’ASC, tot ajuntant i esforços, engegant iniciatives i aprofitant sinèrgies.

Si voleu que la vostra entitat, empresa, institució o organisme estigui inclosa en aquest mapa, ompliu el següent formulari.