Finalitats

Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT)

La Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT) pretén:

  • Compartir una visió amplia de l’ASC que integri i consideri els diferents professionals que s’identifiquin amb aquest àmbit, metodologia i pràctica sociocultural.
  • Facilitar les eines i els recursos necessaris per a que les persones siguin les protagonistes de la seva transformació i la de l’entorn. Es ressalta la dimensió educativa i es fa èmfasi en la importància de l’educació en valors que proporciona en aquests processos.
  • Visualitzar la dimensió política i de transformació social que hi ha d’haver en tot procés i pràctica d’ASC perquè respongui plenament al sentit i la finalitat que la defineixen.
  • Identificar un espai d’intervenció on conviuen molts professionals, més enllà dels estrictament definits com animadors socioculturals. Aquest fet és vist com una riquesa que permet enriquir el discurs a partir de la suma de les diferents perspectives.

El CASC esta formada per animadors i animadores socioculturals, associacions, Universitats, Cicles Formatius i en definitiva amants de l’ASC de tota Catalunya.

Si vols més informació o està interessats en formar-ne part pots dirigir un correu electrònic coordinadorasociocultural@gmail.com