Comissions de Treball

Les Comissions de Treball de la Coordinadora per l’Animació Sociocultural CASC_CAT  són els espai de treball que fan viva el projecte de la CASC_CAT. Gràcies a l’implicació de totes hi funcionen. Estan oberts a persones sòcies i no sòcies però amb ganes de construir plegat. Si esteu interessats en participar d’elles o proposar de noves pots contactar amb nosaltres a: coordinadorasociocultural@gmail.com

1. Comissió Mapa de l’ASC: Manteniment, actualització, i difusió del mapa de l’Animació Sociocultural.

2. Comissió Intervenció Socioeducativa: Per a intercanvi i elaboració de materials pedagògics al voltant del Mòdul Formatiu d’Intervenció Socioeducativa amb Joves del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística

3. Comissió de formació: Espai destinat a l’elaboració de propostes formatives. Actualment treballa en dos projectes.

  • Dinamitzar l’Escola d’Estiu Paulo Freire.
  • Elaboració de la 2ona Jornada sobre Animació Sociocultural: “Ciberanimació: Animació Sociocultural i noves tecnologies de la informació i la Comunicació.”

4. Comissió Comunicació: Difondre l’associació,  les seves accions i millorar la comunicació interna.

5. Comissió de Qualitat: Per vetllar per la qualitat laboral de l’Animació Sociocultural.

6. Comissió Gestora: Espai de treball de la junta de l’associació aprovada per l’assemblea de l’entitat. Entre les seves funcions està la de portar a terme les línies de treball, vetlla pel seu funcionament i ser l’espai de coordinació de les diferents comissions de treball

Animacio-Sociocultural-Catalunya