Ajuntament de Granollers

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Ajuntament de Granollers
Adreça postal 08401
Localitat Granollers
Comarca Vallès Oriental
Telèfon entitat 618708759
Correu electrònic jgener@ajuntament.granollers.cat
Pàgina web

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Equip Comunitari de Serveis Socials:
– Detecció i diagnòsi a l’espai públic
– Acompanyament individual i col·lectiu
– Dinamització de projectes
– Treball en xarxa i treball comunitari

Tècnic Acció Sociocultural

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
A les places! L’objectiu principal del projecte “A les places!” és la promoció d’accions socioculturals a l’espai públic, per vincular infants i adolescents, i per promoure’n la participació (activa) des del treball comunitari.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals  
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Educadors Comunitaris Educadors Socials
Tècnic Acció Sociocultural Educadors Socials
Equip Centre Cívics Educadors Socials
Tècnic Educació  
Talleristes Educadors Socials, Arquitectes, Belles Arts, etc..

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

– Treball transversal entre serveis
– Treball des dels llenguatges artísitcs i culturals
– Treball des de la participació i interacció
– Treball amb la comunitat
– Empoderament comunitàri a agents socioeducatius, lleure, culturals, artístics
– Treball a l’espai públic com espai comunitari
– …