Asociació Ayeklauwn

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Asociació Ayeklauwn
Adreça postal C/Olzinelles 114, 3º 08014
Localitat Barcelona
Comarca
Telèfon entitat 699564965
Correu electrònic ayeklauwn@gmail.com
Pàgina web

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Associació de recerca, desenvolupament i difusió de les arts escèniques com a mitjà de participació educativa, social i cultural. Murcia/Barcelona

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Una mirada per canviar el món Transformar la mirada de cadascuna que cadascuna de les persones de la comunitat a través de l’art i la cultural.
Amb l’educació si es juga. Oferir estratègies per al desenvolupament integro de la persona en societat i com a individu, atenent a processos creatius comunitaris de desenvolupament humà, realització personal i manifestació de les potencialitats.

Aportar vivències educatives i creatives que facilitin situacions d’aprenentatge i de relació persona-persona i persona-entorn.

Acción Explosión de Color Intentar apropar l’art al major nombre de barris, llocs i persones possibles.

Generar un clima positiu i esperançador a través de processos comunitaris-creatius que incitin el contacte i la participació activa en la vida diària.

Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Provincial, Estatal, Internacional
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran, Col·lectius específics
Col.lectius específics amb que treballa

diversitat funcional, dones, interculturalitat

Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals Susan Ríos, María Tóvar, Fran Ros
Voluntaris José Soto, Héctor Paredes, Rolando Vásquez, Emilio Manzano
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Creació / formació arts escèniques
Educació social educació social/arts escèniques
Gestió cultural gestió cultural

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Participació ciutadana
Processos creatius comunitaris
Transformació social