Associació Cultural Casa Orlandai

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Associació Cultural Casa Orlandai
Adreça postal C/ Jaume Piquet, 23 08017
Localitat Barcelona
Comarca Barcelonès
Telèfon entitat 932524262
Correu electrònic programacio@casaorlandai.cat
Pàgina web http://www.casaorlandai.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

L’AC Casa Orlandai, constituïda per veïns i veïnes i entitats vinculades a Sarrià es va formar per donar vida a l’equipament Casa Orlandai. Es vol que la Casa sigui un espai que respongui a les necessitats culturals del barri, que fomenti la innovació, l’art i la transformació social des de la convivència, el respecte i la llibertat.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Casa Orlandai Centre cultural de titularitat municipal
Espai Gardenyes Hort comunitari gestionat per veïnsi entitats de Sarrià
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 7
Voluntaris 60
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
gerència llicenciatura en Història de l’Art i Postgaru en Direcció d’equipaments culturals
administració i comptabilitat Diplomatura en Comptabilitat
programació Llicenciatura en Història de l’Art i Postgrau en animació sociocultural i desenvolupament comunitari
programació Grau mig de fotografia
recepció Llicenciatura en Filologia Hispànica
secretariat Llicenciatura de Periodisme
dinamització Llicenciatura d’Humanitats i Postgrau en Gestió Cultural

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

La Casa Orlandai està gestionada per veins, veïnes i entitats que participen en els diferents àmbits d’actuació del centre a través de les següents comissions:
Assemblea General
Comissió de programació
Comissió de comunicació
Comissió de finançament
Ecocomissió