Associació Frikigames

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Associació Frikigames
Adreça postal c/ Jaume I, nº 1-15
Localitat Sant Boi de Llobregat
Comarca Baix Llobregat
Telèfon entitat 657215248
Correu electrònic info@frikigames.net
Pàgina web http://frikigames.net

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

crear un espai inclusiu i comunitari de joc amb activitats de creativitat, descoberta, aprenentatge i col·laboració.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Activitats per grups Activitats amb jocs de taula i dinàmiques: de coneixença, cohesió de grup, en habilitats socials i competències transversals.
Club de joc Espai obert de joc lliure i tallers per a majors de 14 anys o menors acompanyats, amb dinamitzadors per ajudar.
Juga en família Tallers de joc per divertir-se, aprendre a jugar en família i conviure.
   
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Local, Comarcal, Provincial
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran, Col·lectius específics
Col.lectius específics amb que treballa

Persones amb malaltia maental, famílies en situació de risc

Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 1
Voluntaris 6
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Educadors diversa (educació social, turisme, psicologia, rnginyeria …)

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Frikigames és una associació sense ànim de lucre amb un projecte de dinamització lúdica a partir dels jocs de taula. La nostre visió és la de promoure la cultura del joc com a eina d’inclusió social, de desenvolupamnt comunitari.