C.E. Ziga-Zaga

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació C.E. Ziga-Zaga
Adreça postal C/Abat Llort, 15 3r 1a
Localitat Valls
Comarca Alt Camp
Telèfon entitat 656289265
Correu electrònic cezigazaga@gmail.com
Pàgina web http://www.facebook.com/ce.zigazaga

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Donar una igualtat d’oportunitats a persones amb discapacitat psíquica, en el món de l’esport, en el camp de Lleure i també el cultural mitjançant els castells.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Projecte No hi ha projectes a curt pla, tot intenta ser per sempre.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Internacional
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran, Col·lectius específics
Col.lectius específics amb que treballa

Col·lectiu de les discapacitats

Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals  
Voluntaris 18
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
voluntaris monitors de lleure
voluntaris directors de lleure
voluntaris animadors socioculturals
voluntaris integradors socials
voluntaris educadors socials
voluntaris tècnics esportius