CASAL CÍVIC BLANES – CAN BORELL

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació CASAL CÍVIC BLANES – CAN BORELL
Adreça postal Passatge Mas de Borell 1-3
Localitat Blanes
Comarca La Selva
Telèfon entitat 972353809
Correu electrònic cc.blanes@gencat.cat
Pàgina web http://xecat.gencat.cat/equipaments/casal-civic-blanes-can-borell

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

És un espai públic obert a tothom: joves, gran, infants i entitats, on poden participar en diferents activitats, com tallers, conferències, exposicions, etc., que us permeten relacionar-vos, fomentar les aficions, ampliar coneixements i formar part d,un projecte col·lectiu. Ofereix un seguit de recursos per reforçar projectes adreçats a la millora de la comunitat, fomentar el desenvolupament integral de la persona, promoure valors cívics i donar suport al teixit associatiu en el seu compromís amb la societat.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Balls Diversos tallers relacionats amb el ball. MusiKal Dance, Ball jove, Hip-Hop…
Cos i moviments Com el mateix nom indica, relacionat amb el moviment del cos: gim Music, psicomotricitat, mètode pilates, ioga, aerodancing…
Programa Jugar i llegir És un programa socieducatiu que pretén integrar el joc i la lectura, dos aspectes estretament relacionats i complementaris per al desenvolupament dels infants de 4 a 12 anys.

El programa educa als nois i noies en els valors cívics del respecte, la tolerància, la solidaritat i la cooperació, desenvolupa la seva imaginació i creativitat i fomenta l,amistat i la convicència.

D,una banda, Jugar ofereix un espai de trobada especialitzat en el joc i la joguina mitjançant activitats lúdiques dirigides, joc lliure i tallers.

D,altra banda, Llegir aporta un espai més tranquil dotat de llibres i materials apropiats, on es potència l,hàbit de la lectura i el gust pels llibres.

Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Local, Comarcal
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran, Col·lectius específics
Col.lectius específics amb que treballa

Col·lectius de persones amb discapactitat (Mifas, Aspronis…), esclerosis múltiple…

Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals Fixos 8
Voluntaris Canviants
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Responsable Empresarials
Informàtic Informàtica
Programa Jugar i llegir Educadores
Monitors especialitzats en cada taller Monitors de ball, lleure, arts escèniques…etc.

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

El nostre és un espai que vol donar suport a tota la societat. Ho volem fer a través de tots els nostres projectes i donant pas a l,Animació sociocultural.
Fem projectes de tot tipus: Exposicions, Balls, Música, Creació manual i artística, Cuina, Salut i Qualitat de vida, Cos i moviment, Arts escèniques, Llengües, Punt Òmnia, Conferències, Col·loquis… etc. I dirgit a tot tipus de públic: infància, adolescència, joventut, persones adultes, gent gran i col·lectius específics.