Casal de Joves El Kaliu

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Casal de Joves El Kaliu
Adreça postal Passeig de l’Església 1
Localitat Lliçà de Vall
Comarca Vallès Oriental
Telèfon entitat 938608897
Correu electrònic vilamc@llissadevall.cat
Pàgina web http://www.elkaliu.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

El Casal de Joves El Kaliu pretén consolidar-se com un espai de referència per als joves de Lliçà de Vall, per a trobar-s’hi i relacionar-se, per a cercar la informació que necessitin, per a rebre orientació i assessorament, per a satisfer inquietuds i dubtes i per a desenvolupar aquelles aficions que els fan sentir partíceps de la vida comunitària i que els apoderen a fi de tenir autonomia per a prendre les decisions que marquen els seus itineraris vitals. Mitjançant la participació dels joves es dissenyen activitats projectes i es readrecen aquells serveis que permeten consolidar i treballar més i millor per aconseguir tots aquests propòsits.
El projecte educatiu i social del Casal de Joves El Kaliu inclou tots els serveis i activitats que es desenvolupen en aquest equipament juvenil, que constata l’existència de les polítiques de joventut a Lliçà de Vall, és el lloc de treball dels professionals de joventut, és seu de grups de joves organitzats i és on es dissenyen, es desenvolupen i s’avaluen la majoria de projectes i activitats per a joves que es fan al municipi.
Les línies educatives del projecte són:
– Educació no formal
– Educació a l’espai públic
– Punt d’Informació Juvenil
– Orientació sociolaboral
– Orientació socioacadèmica
– Formació en el lleure
– Educació en participació
– Educació en salut
– Foment de la participació juvenil

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Educació en participació Accions formatives sobre participació juvenil
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Adolescència, Joventut
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 3
Voluntaris Depèn del projecte i de l’activitat
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Tècnic de joventut Diplomatura en ducació Social i Màster Interuniversitari en Joventut i Societat
Dinamitzadora juvenil Grau en Pedagogia
Educadora Social Grau en Educació Social

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

La participació juvenil, el foment de la participació juvenil, la cogestió, el foment de l’autoorganització i l’autofinançament dels grups de joves, la visió comunitària