CASAL DE JOVES LA PALMA

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació CASAL DE JOVES LA PALMA
Adreça postal C/CASTELLVELL, 24
Localitat REUS
Comarca BAIX CAMP
Telèfon entitat 977010268
Correu electrònic casaldejoves@reus.cat
Pàgina web http://www.joventut.reus.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

El Casal de Joves te com a objectius assessorar en temes de treball, oci, ensenyament, participació , oferir activitats i serveis , dinamitzar la participació juvenil i demandes dels joves.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Servei d’Informació Juvenil, EPI Jove, L’interruptor, Altersuer: programa alternatiu d’oci nocturn, Referents d’igualtat, Parelles TIC, Servei de Treball… EPI Jove: programa de corresponsals voluntaris als IES , Parelles TIC: projecte intergeneracional de joves estudiants d’informàtica i gent gran que voluntàriament ensenyen informàtica
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Local, Comarcal
Població amb que treballa Adolescència, Joventut
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 7
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Tècnica de joventut Sociòloga
Tècnic dinamitzador Magisteri
Dinamitzadors juvenils Sociòloga/FPI
Orientadors laborals Relacions laborals
Auxiliar tècnica Animadora sociocultural