Casal d’Infants

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Casal d’Infants
Adreça postal C/Angel Guimerà, 106-108
Localitat Salt 17190
Comarca GIRONÈS
Telèfon entitat 972245187
Correu electrònic ibatlle@casaldelsinfants.org
Pàgina web http://www.casaldelsinfants.org/cat/

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

El Casal d’infants defensen que la pobresa no sigui hereditària, tanmateix volen garantir les eines, l’educació i l’acompanyament necessària per trencar amb aquesta herència. Busquen afavorir la transformació social a traves de projectes d’acció social, la incidència política i la sensibilització, i la mobilització ciutadana i el voluntariat actiu.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
VINCLES Va adreçat a mares amb fills/es de 0 a 3 anys i les seves famílies, amb l’objectiu de disminuir situacions de desigualtat i vulnerabilitat en que la maternitat pot potenciar les situacions de risc exclusió social.
Programa d’intervenció comunitària intercultural treballar en xarxa, ja sigui amb entitats, administracions i associacions ciutadanes per fomentar la cohesió social en zones d’alta diversitat cultural. Vol generar un model d’intervenció comunitària en la gestió de la diversitat cultural.
Casal obert Crear un espai obert per infants a hores extraescolars i oferir-lis un suport escolar i social.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 21 professionats compromesos en relació a la junta directiva. A cada projecte hi actuen diversos professionals en relació al projecte que actua.
Voluntaris Hi ha un gran nombre de voluntaris que treballen en diversos projectes, és molt difícil concretar un nombre ja que aquest varia constantment,
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Educadors socials, pedagogs, mestres, CAFE, animadors socioculturals, psicòlegs, integradors socials… FP o títols universitaris en relació el tema del projecte

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Aquest entitat està formada per molts projectes que treballen a nivell local i amb molts objectius diferents. També aquests estan adreçats a molts col·lectius diversos. Un dels aspectes que volem destacar és un dels objectius comuns que tenen tots aquests projectes, com és el de l’autosuficiència, desenvolupament integral de la persona i de la comunitat. Treballen tots aquests objectius a partir d’uns processos participatius. També com es caracteritza l’animació sociocultural, el centre d’infants vetlla perquè el grup en què treballi no depengui de l’animador o el mediador sinó que aquest sigui simplement un acompanyant.