Centre, Ateneu Democràtic i Progressista

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Centre, Ateneu Democràtic i Progressista
Adreça postal C/Corredossos de baix, 9-11 (antic 1)
Localitat Caldes de Montbui
Comarca Vallés Oriental
Telèfon entitat 616426241
Correu electrònic ateneu@centredemocratic.cat
Pàgina web http://centredemocratic.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Ateneu que vetlla i procura per a programar activitats de les pròpies entitats i seccions així com per a programar fet cultural, social i comunitari. De base associativa obert, i compromés

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Cicle Jazz Vermunt Programació estable de matins, els caps de setmana
Ateneu Assistència Dona suport tècnic, administratiu i econòmic a les entitats i seccions de l’ateneu
26 TACA’M Concurs de teatre amateur, on participen des de fa 25 anys grups de teatre amateur de catalunya
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Local, Autonòmic
Població amb que treballa Joventut, Persones adultes
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals  
Voluntaris 314
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
   

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Encara que ateneu de base associativa, el fet de programar, entre d’altres activitats ens aproxima al fet de l’animació sociocultural.