Centre Cívic Barri Vell- Mercadal

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Centre Cívic Barri Vell- Mercadal
Adreça postal C/Cort Reial, 7
Localitat Girona 17004
Comarca Gironès
Telèfon entitat 972010005
Correu electrònic ccbarrivell@ajgirona.cat
Pàgina web http://www.girona.cat/ccivics

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

El Centre Cívic del Barri Vell és un espai obert a tots els sectors de la població amb la missió de contribuir a la cohesió social i a la promoció de col•lectius i individus, mitjançant la cultura, la participació i les relacions socials.
Alguns dels objectius que es proposen són, facilitar i promoure l’accés, l’expressió i la creació cultural, generar processos d’interacció social i d’identificació col•lectiva, fomentar la vida associativa i la participació ciutadana, dinamitzar el territori, etc.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Festival Acoustic Vell és una trobada cultural que es realitza trimestralment, oberta al barri i gratuïta per gaudir d’artistes emergents que tenen relació amb el Barri Vell perquè hi viuen o s’han implicat en la vida cultural.

L’objectiu és donar a conèixer una part del patrimoni cultural i humà del barri, donant oportunitats als diferents artistes locals a presentar les seves creacions i els seus treballs artístics, entenent l’art i la cultura com elements que integren i cohesionen el barri.

Esfera lúdica és un projecte dedicat a la difusió dels jocs com a eina educativa i socialitzadora amb l’objectiu de millorar l’educació, contribuint a que cada persona pugui assolir les competències necessàries per socialitzar-se, però sobretot per a que pugui desenvolupar les seves capacitats personals i esdevenir un ésser feliç.
Més enllà de l’escenari aquest projecte és una nova forma de fer teatre, té com a objectiu programar teatre de proximitat on tots els elements actorals i escènics agafin tot el seu protagonisme.

Ofereixen una programació teatral de petit format, amb la idea de “teatre de barri”.

És una nova oportunitat d’adquirir nous coneixements teatrals a partir d’una obra amb la complicitat de la direcció artística, direcció musical i escènica i el conjunt de la seva interpretació.

Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 5
Voluntaris 10
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Variat Estudis obligatoris+ oposicions
Director Diplomatura o llicenciatura

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

•Oferir activitats i serveis per a públics de totes les edats.
•Oferir activitats formatives que proporcionin experiències significatives, aprenentatges i relacions.
•Promoure una cultura del pensament, dels valors ètics, de la sensibilitat i la crítica.
•Fer de la programació una intervenció que fomenti la participació i l’expressió ciutadana.
•Crear vincles i relacions de confiança amb persones significatives, organitzacions i serveis de la comunitat i promoure interacció entre elles.
•Promoure el patrimoni cultural, artístic i ambiental del barri i fomentar el seu coneixement i divulgació a diferents nivells.