Centre Cívic de Sant Salvador

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Centre Cívic de Sant Salvador
Adreça postal Av dels Pins s/n 43130
Localitat Tarragona
Comarca Tarragonès
Telèfon entitat 977521133
Correu electrònic ccssalvador@tarragona.cat
Pàgina web http://centrescivics.tarragona.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Objectius
a. Oferir activitats i serveis adaptats a les necessitats de la
ciutadania.
b. Promoure la participació ciutadana i la gestió cívica dels
equipaments.
c. Millorar i dinamitzar l’entorn social generant sentiments positius de
pertinença.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
LUDOTECA Servei Municipal que ofereix la Xarxa de Centres Cívics de Tarragona adreçat a infants de 0 a 18 anys i les seves famílies.
MONOGRÀFICS Cursos de curta durada que satisfan les necessitats culturals i de lleure de la ciutadania.
Coordinació amb Entitats del Barri Suport i coordinació per la realització d’activitats i projectes que realitzen les entitats del barri de Sant Salvador, tant al Centre Cívic com al barri.
   
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 5
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Animador Sociocultural Animació Sociocultural
Educador Social Grau Educació Social
Treballador Social Grau Treball Social
   

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

La dinamització del territori
La promoció de la participació ciutadana
La col·laboració i realització de projectes que cobreixin les demandes de la ciutadania.