Centre Civic de Valls

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Centre Civic de Valls
Adreça postal C/Sant Pere, 2
Localitat Valls
Comarca ALT CAMP
Telèfon entitat 977609849
Correu electrònic centrecivic@valls.cat
Pàgina web

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Dinamització social i comunitària al barri antic i en el conjunt de Valls. Oferir un espai de trobada i relacions socials. Fomentar l’associacionisme.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
programació trimestral de diferents activitats, temàtiques i per a públics segmentats (gent gran, adults, joves, infants). Programació puntual d’activitats: Estiu Actiu, Cagatió, Pessebre Vivent, Carnaval. ofertar activitats lúdiques, formatives , culturals, intergeneracionals i interculturals per a diferents públics.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran, Col·lectius específics
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 3
Voluntaris només en el cas de projectes puntuals (en el cas del Pessebre Vivent, 300 voluntaris/Es)
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Sociòleg i pedagoga  

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Desenvolupament d’activitats de caràcter sociocultural.