Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Adreça postal Aragó 141-143 4a planta
Localitat Barcelona
Comarca Barcelonès
Telèfon entitat 934521008
Correu electrònic ceesc@ceesc.cat
Pàgina web http://www.ceesc.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

El CEESC agrupa el col·lectiu d’educadores i educadors socials de Catalunya. Es l’agent social de referència pel que fa a temes d’àmbit social que promou la figura de l’educador i ajuda a fer-la visible. El Col·legi és un espai per compartir i generar coneixament i discurs envers la professió. Ens posicionem públicament a través de manifestos o accions puntuals i tirem endavant projectes en relació amb la ciutadania. Amb els nostres serveis volem ajudar a crear consciència de col·lectiu i visualitzar tot allò que podem fer.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Be Youth Worker Today (BYWT) Projecte col·laboratiu plantejat com a procés de creació d’una xarxa catalana i d’una xarxa europea transversals de professionals del treball amb joves, independentment de la formació que tinguin, de la disciplina des de la que treballin, de les condicions laborals que tinguin, de la institució, administració, empresa o entitat que els tingui contractats o contractades, etc.

El procés es va iniciar al novembre de 2013 i té una primera estació els dies 25, 26 i 27 de novembre de 2015 a Barcelona, en un meeting internacional Be Youth Worker Today – BYWT, amb la participació d’onze organitzacions molt diverses d’onze països diferentes de la Unió Europea, relacionades amb el treball amb joves, i de professionals del treball amb joves que actuen a Catalunya des de diferents àmbits.

www.beyouthworkertoday.net

beyouthworkertoday@joventut.info

Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Autonòmic
Població amb que treballa Col·lectius específics
Col.lectius específics amb que treballa

Educadors socials

Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En desenvolupament comunitari

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 14
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?