Comsoc – Comunicació Social

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Comsoc – Comunicació Social
Adreça postal c/ Casp, 43 baixos
Localitat Barcelona
Comarca
Telèfon entitat 717705867
Correu electrònic info@comsoc.cat
Pàgina web http://comsoc.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Som una escola de ràdio, una productora audiovisual, una editorial, una companyia d’espectacles, una cooperativa que ofereix tallers, una colla d’animadors socioculturals, un col·lectiu d’activistes, periodistes compromesos, som tot això i més… som COMSOC – Comunicació Social. Som un grup d’educomunicadors, organitzats de forma cooperativa, que lluitem de forma quotidiana -i moltes vegades anònima- per transformar el món en un hàbitat més humà, digne i sostenible.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
   
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Autonòmic, Estatal
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals  
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?