Consell Comarcal d’Osona

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Consell Comarcal d’Osona
Adreça postal 08550
Localitat Vic
Comarca Osona
Telèfon entitat 938834123
Correu electrònic jvalldeoriolar@ccosona.cat
Pàgina web http://www.ccosona.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Gestionar el servei educatiu de temps de migdia dels menjadors escolars dels centres públics de la comarca d’Osona i els programes educatius propis mancomunats amb els ajuntaments

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Servei de menjador escolar Gestió i dinamització de 29 menjadors d’escoles públiques de la comarca d’Osona
Desendolla’t Projecte comunitari d’estalvi energètic 27 escoles d’infantil i primària d’Osona
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Comarcal
Població amb que treballa Infància
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En desenvolupament comunitari

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 3
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Tècnic educació Pedagogia
Tècnica Administració General Dret
Administrativa FP

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

El servei d’educació del Consell Comarcal té l’objectiu de desenvolupar el potencial educatiu del temps del migdia mitjançant una concessió administrativa amb l’empresa de serveis educatius i culturals 7 i Tria, de formar i capacitar els equips de monitors i monitores oferint-los la formació de monitor d’educació en el temps de lleure, i de crear espais participació de les alumnes, les famílies, el professorat i els equips directius dels centres escolars