Doblevia SCCL

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Doblevia SCCL
Adreça postal Plaça Aiguallonga s/n 08198 La Floresta
Localitat Sant Cugat del Vallès
Comarca Vallès Occidental
Telèfon entitat 935442628
Correu electrònic doblevia@doblevia.coop
Pàgina web http://www.doblevia.coop/

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

MISSIÓ

Doble Via som una empresa cooperativa d’iniciativa social integrada per professionals compromesos amb la innovació i la qualitat, que presta serveis d’atenció a les persones en l’àmbit socioeducatiu i cultural des de l’any 1999 a Catalunya.

Oferim serveis integrals de gestió d’equipaments i programes d’acció social i cultural, d’educació, d’animació sociocultural i dinamització comunitària, així com assessoria i acompanyament en el disseny i planificació d’iniciatives en aquests àmbits d’actuació.

Com a empresa de caràcter social estem compromesos amb la generació d’ocupació de qualitat, contribuint a la transformació social des dels valors del cooperativisme.

VISIÓ

Volem esdevenir una organització autònoma, dinàmica i innovadora, que vetlli per la qualitat laboral tant dels membres que la composen, siguin socis o treballadors, com també pel nostre entorn, amb un model de negoci referencial en relació als nostres àmbits d’actuació.

Apostem per comptar amb uns professionals qualificats, compromesos i en constant formació. Per tal d’afavorir la nostra transparència, pretenem comunicar la nostra identitat, els resultats i l’impacte de la nostra activitat, de cara a esdevenir una empresa cooperativa autònoma i referent en el sector.

VALORS

Com a cooperativa fem nostres els valors intrínsecs del cooperativisme: autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat.

També ens atenem a principis cooperatius com: l’adhesió voluntària i oberta, la gestió democràtica i la participació econòmica dels socis, l’autonomia i la independència, l’educació, formació i informació, la cooperació entre cooperatives i l’interès per la comunitat.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
   
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme empresa
Territori de la intervenció Local, Comarcal, Provincial, Autonòmic
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran, Col·lectius específics
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals + de 100
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Directors  
Animadors socioculturals  
Integradors socials  
Educadors socials  
Monitors  
Talleristes  
Comptable  
Administratius  
Gerent  
Coordinadors  
   

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Treballem en aquest àmbit concretament entre d’altres a centres cívics, casals de gent gran, projectes específics,etc.
Els professionals que treballen a la cooperativa són majoritàriament d’aquest àmbit.