Federació d’Ateneus de Catalunya

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Federació d’Ateneus de Catalunya
Adreça postal Pl. Víctor Balaguer, 5, 1r
Localitat Barcelona
Comarca Barcelona
Telèfon entitat
Correu electrònic ateneus@ateneus.cat
Pàgina web http://www.ateneus.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) treballa per potenciar, facilitar i millorar la tasca de les entitats socioculturals d’arreu de Catalunya.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Tots hi tenim lloc! Davant la situació de crisi econòmica actual, la FAC va iniciar, el 2012, el projecte social Tots hi tenim lloc!, un programa de cohesió social i lleure que vol oferir activitats socioculturals dels ateneus a persones que es troben en risc d’exclusió social amb l’objectiu d’acostar-los i integrar-los a la societat.
Club del Directiu Des de la Federació coneixem l’esforç que comporta estar al capdavant d’una entitat sense ànim de lucre. Per aquest motiu, volem ajudar a què la feina del dia a dia dels directius i directives

de les nostres entitats federades sigui una mica més fàcil. Volem oferir màxima informació als dirigents, de manera directa.

Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Local, Comarcal, Provincial, Autonòmic
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 5
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Dinamitzadors Culturals Treball social
Tècnics de projectes Gestió de projectes en animació sociocultural

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

La voluntat de sumar esforços per ampliar objectius i reforçar les activitats de lleure i cultura fetes envers la ciutadania són la raó de ser de la Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC).