Forn de teatre Pa’tothom

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Forn de teatre Pa’tothom
Adreça postal C/ Lluna, 5 baixos
Localitat Barcelona
Comarca Barcelonès
Telèfon entitat 934429282
Correu electrònic info@patothom.org
Pàgina web http://www.patothom.org

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Entitat especialitzada en Teatre de l’oprimit on la seva finalitat és desenvolupar diferents projectes en la lluita per a l’eradicació de pràctiques que generen exclusió social i buscar models socials alternatius. També tenen unes línies pedagògiques pròpies a l’hora de treballar com a escola i centre de formació, però paral·lelament realitzen projectes d’intervenció amb grups vulnerables.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Cursos anuals Teatre d’intervenció social, interpretació, clown per a joves, teatre per a infants, teatre per preadolescents, etc.
Cursos intensius Arcoiris del deseo, teatre contra el sexisme, teatre físic, etc.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme empresa
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 5 + col·laboracions externes
Voluntaris 3
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
3 professionals el teatre  
1 sociòleg  
1 administrativa  
6 professionals del teatre (col·laboradors)  

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

L’entitat pretén detectar conflictes socials per així poder incidir positivament en els col·lectius vulnerables a través del teatre.
Mostren interès per els problemes d’exclusió social i pretenen promoure i desenvolupar models de sensibilització en els grups vulnerables que han estat marginats per la societat, amb l’objectiu de fomentar el seu esperit crític que faciliti l’alliberament.