FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació FUNDACIÓ PERE TARRÉS
Adreça postal Numància, 149-151
Localitat Barcelona
Comarca
Telèfon entitat 934301606
Correu electrònic fundacio@peretarres.org
Pàgina web http://www.peretarres.org

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

La promoció de la persona des de l’educació, especialmente en el lleure, i l’acció social, fonamentades en els valors de l’humanisme cristià.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
   
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Autonòmic, Estatal, Internacional
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals  
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?