Institut F. Vidal i Barraquer

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Institut F. Vidal i Barraquer
Adreça postal Av. President Companys 3
Localitat Tarragona
Comarca Tarragonès
Telèfon entitat 977212836
Correu electrònic e3005704@xtec.cat
Pàgina web http://www.vidalibarraquer.net/

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Formació de Tècnics Superiors en Animació Sociocultural i Turística

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Projectes d’aprenentatge-servei Una metodologia que utilitzem per a la formació d’animadors socioculturals són els projectes d’aprenentatge-servei amb entitats i institucions del territori.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Local, Comarcal, Provincial
Població amb que treballa Joventut, Persones adultes
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 4 aprox.
Voluntaris 60
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Professors i professores de la família professional de Serveis a la Comunitat Pedagogia, psicologia, sociologia…

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

La formació de Tècnics Superiors en Animació Sociocultural. Projectes d’aprenentatge-servei. Altres activitats escolars i extraescolars properes a la ASC: jornades culturals, festes, sortides, exposicions…