Institut Narcís Oller

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Institut Narcís Oller
Adreça postal 43800
Localitat Valls
Comarca Tarragona
Telèfon entitat 977601094
Correu electrònic sergialdave@gmail.com
Pàgina web http://www.institutnarcisoller.org

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Aquest institut imparteix el cicle formatiu d’Animació Sociocultural i Turística.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Cicle Formatiu de Grau Superior Impartició del cicle d’Animació Sociocultural i Turística
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Autonòmic
Població amb que treballa Joventut, Persones adultes
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 13
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Professorat de secundària  
Professorat tècnic de formació professional