Institut Ribot i Serra

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Institut Ribot i Serra
Adreça postal Concha Espina 33
Localitat Sabadell
Comarca Vallès Occidental
Telèfon entitat 937121322
Correu electrònic iesribotiserra@xtec.cat
Pàgina web http://irisn.ribotiserra.cat/index.php

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Institut de Secundària. Un dels Cicles Formatius que es pot cursar és el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Pràctiques professionals L’alumnat fa pràctiques professionals en diferents institucions i associacions de la comarca.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran, Col·lectius específics
Col.lectius específics amb que treballa

Persones amb malaltia mental.
Persones amb la Síndrome de Down

Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals  
Voluntaris 61
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
   

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Intervenció socioeducativa
Participació activa
Cració cultural
Desenvolupament Comunitari