Institut Salvador Seguí

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Institut Salvador Seguí
Adreça postal C/ Santander, 7
Localitat BARCELONA
Comarca Barcelonès
Telèfon entitat 933142041
Correu electrònic iessalvadorsegui@xtec.cat
Pàgina web http://www.salvadorsegui.net

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Institut de Formació Professional on s’imparteix el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació Sociocultural

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
formació formació inicial en ASC
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Autonòmic
Població amb que treballa Joventut
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 8
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
ensenyament llicenciats

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Formació inicial en Animació Sociocultural