La Pauleca (ludoteca infantil)

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació La Pauleca (ludoteca infantil)
Adreça postal C/Narcis Blanch,24.17003 Girona
Localitat Girona
Comarca Gironés
Telèfon entitat 872036036
Correu electrònic lapauleca@gmail.com
Pàgina web http://pladepalausantpau.entitatsgi.cat/participar_1/_WbG8NZvDIQTlW4poY4xAGXFQeorWIo4LsO6pAR8-SWChX07Q57_yZw

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Es un espai infantil de cultura i lleure per a nens de 6 a 11 anys. Es realitzen activitats dirigides normalment de ludiques pero sempre amb un fons educatiu ja sigui a nivell de reforç academic i de valors. Es fan activitats de dilluns a divendres i cada dia amb una temàtica diferent. Dilluns es fan manualitats, dimarts música, dimecres angles, dijous jocs i divendres teatre.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
La Pauleca Donar un espai de aprenentatge en el temps lliure, a persones amb manca de recursos.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme entitat sense ànim de lucre
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 2
Voluntaris més de 3
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Animador Sociocultural i una monitora Grau superior i llicenciat en ASC i el monitor curs de monitor de lleure

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

Tot i que es un projecte deidcat als nens i nenes del barri, e sun espai interesant per a detectar necesitats socials i mancançes dins el barri, així doncs podriem interpretar que es un projecte que efecte de manera transversal a tota una seria de persones del barri.