MUSEU D’ALCOVER

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació MUSEU D’ALCOVER
Adreça postal C/ COSTETA, 1-3
Localitat ALCOVER
Comarca ALT CAMP
Telèfon entitat 977846452
Correu electrònic museualcover@alcover.cat
Pàgina web http://www.museualcover.org

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Conservar i difondre el patrimoni històric local i esdevenir un centre de cultura i oci obert a tot el públic en general

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
activitats familiars i pedagògiques En posar a l’abast del públic infantil tot el llegat patrimonial paleontològic del museu a partir de tot un seguit d’activitats interactives i suggerents, defugint dels recursos museístics tradicionals com els plafons i les vitrines.
   
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme empresa
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran, Col·lectius específics
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 3
Voluntaris 4
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
museologia, administratius,, historiadors, graduats en turisme, comunicació, història i història de l’art  

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

En la realització de tallers per a nens i joves, escoles, grups diversos.