Pla de Barris La Mutanyeta de Can Sant Joan ( Montcada)/ Iniciatives i Programes/ Ajuntament de Montcada i Reixac / Regidoria de participació ciutadana/

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Pla de Barris La Mutanyeta de Can Sant Joan ( Montcada)/ Iniciatives i Programes/ Ajuntament de Montcada i Reixac / Regidoria de participació ciutadana/
Adreça postal 08110
Localitat Montcada i Reixac
Comarca Vallès Occidental
Telèfon entitat
Correu electrònic lamuntanyeta@montcada.org
Pàgina web

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Dinamitzar el barri de La muntanyeta a nivell d’infants, joves i comunitat.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Infants En edats compreses de 3 a 6 anys. Creació d’un espai setmanal lúdic i creatiu i de bones pràctiques
Joves Edats compreses de 12 a 20 anys. Atenció directa a joves del barri a les tardes, identificant les necessitats i intentar donar-hi resposta
Comunitat Intentar fer xarxa veïnal, potenciar el teixit associatiu.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme empresa
Territori de la intervenció Local
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 2
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Monitor del lleure animador sociocultural- director del lleure
Monitora del lleure Educadora social- directora del lleure

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

El nostre projecte s’encaixa dins l’animació sociocultural donat que parteix d’una realitat comunitària però amb col·lectius específics amb qui centrar-nos.
Partim de zero en el coneixement d’aquesta realitat, el diagnòstic, la detecció de necessitats, formulació d’objectius, planificació… des d’una recollida d’informació pròpia i l’expressada per part de la comunitat de La Muntanyeta.