Punt d’Informació Juvenil

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació Punt d’Informació Juvenil
Adreça postal C/ del Mall, 61
Localitat Sant Feliu de Guíxols
Comarca Baix Empordà
Telèfon entitat 972327361
Correu electrònic pij@guixols.cat
Pàgina web http://www.facebook.com/pijguixols

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

Informar, assessorar, dinamitzar i fer acompanyament als joves del municipi, oferint activitats i recursos relacionats amb els seus interessos i necessitats.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Projecte de salut Es duen a terme cursets, xerrades al servei o a centres escolars del municipi, activitats, tutories individuals, entre d’altres, per tractar temes relacionats amb la salut dels joves com ara; alimentació, addiccions, sexualitat, entre d’altres, dutes a terme pels professionals del servei o a partir de la coordinació de professionals i associacions externes, especialitzats en aquesta temàtica com ara ACAS (Associació Comunitària Anti-sida)
Projecte d’ocupació S’ofereix als joves cursets de formació, xerrades, exposicions i activitats per tal que aquests obtinguin eines i formació, que els faciliti una inserció o reinserció en el mon laboral. A més es realitza una coordinació amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), el qual deriva a joves al PIJ, amb un perfil concret, per tal de obtenir la recent iniciativa del Govern, la garantia juvenil.
Projecte de lleure Aquest projecte es destina a infants i joves, oferint espais i recursos del servei per la realització d’activitats de lleure, proposades pels mateixos usuaris o bé proposades pel dinamitzador del servei, com esports, oferiment de espais com la sala de deures, de ball, oferiment de jocs de taula, etc. També es duen a terme xerrades, exposicions, dinàmiques, entre d’altres, que segons els interessos dels joves i les seves demandes s’han programat.
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme administració pública
Territori de la intervenció Local, Comarcal, Provincial
Població amb que treballa Adolescència, Joventut
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura, En desenvolupament comunitari, En l’assistència socioeducativa

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals 3
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?
Tècnic de Joventut Educador Social
Dinamitzador Educador Social
Responsable d’Area de Joventut i Esports Psicòleg

Alguns trets característics que vinculen l’entitat/empresa/institució/organisme a l’animació sociocultural.

El principal tret és que es te en compte la comunitat a l’hora d’oferir diferents recursos, en aquest cas els joves del municipi, alhora que també la realitat d’altres, coordinant-se amb Punts d’Informació Juvenil d’altres municipis, per tal de obtenir una visió més amplia de les problemàtiques actuals dels joves i arribar més fàcilment a idees i accions comunes. També cal destacar que actua de guia i d’orientació pels joves del municipi, oferint eines per tal de promoure l’autonomia en els que hi participen. alhora que no hi han fixats uns recursos permanents, sinó que es treballa segons les necessitats i interessos de la població, com per exemple la recent incorporació de projectes d’ocupació i formació de joves, per tal de incidir en les problemàtiques actuals i la creixent taxa de desocupació dels joves del municipi.