TASCA Projectes d’animació sociocultural

Identificació de l’entitat/empresa/institució/organisme

Nom/Denominació TASCA Projectes d’animació sociocultural
Adreça postal Carretera d’Esplugues 20, comercial 2a porta 3a
Localitat Cornellà de Llobregat
Comarca Baix Llobregat
Telèfon entitat 932114973
Correu electrònic tasca@tasca.cat
Pàgina web http://tasca.cat

Missió de l’entitat/empresa/institució/organisme

TASCA és una empresa amb més de 20 anys d’experiència en el disseny, organització, gestió i avaluació de projectes de caràcter educatiu, social i cultural. El nostre equip de treball, la relació de confiança i comunicació que establim amb el client i un control de qualitat permanent són la garantia que TASCA us aportarà una resposta creativa i eficaç, dissenyada a mida de les vostres expectatives.

Principals projectes que du a terme

Nom/Denominació Consisteix en
Gestió d’equipaments socioculturals Gestió integral: des de la contractació de l’equip de professionals fins a la programació i dinamització cultural del centre.
Projectes d’intervenció en el territori Dissenyem els projectes de cara al territori. I els fem créixer implicant els diferents agents en l’acció educativa i/o sociocultural.
Programes educatius De l’A a la Z: idea, disseny, selecció, formació i contractació de l’equip professional, creació de materials didàctics, infraestructura, execució i dinamització, call center i campanya de comunicació, execució i avaluació.
Gent gran i envelliment actiu Planifiquem, programem i implementem projectes i activitats per a gent gran amb l’objectiu de potenciar l’autonomia personal de les persones grans i fomentar l’envelliment actiu i una millor qualitat de vida
Esdeveniments de diversos formats Dissenyem i produïm esdeveniments de petit, mitjà i gran format (contacontes, conferències, dinamització de mostres, festes de barri…) sobre diferents temàtiques i adaptades al context on es realitzaran.
Projectes de comunicació corporativa Apostem per una estratègia de comunicació diferenciadora, que desenvolupi la imatge corporativa de l’empresa, i que la identifiqui amb uns valors de caire social i cultural que actuïn com a garantia de l’organització.
Dinamització juvenil Treball comunitari, acompanyament i assessorament de joves i associacions juvenils en àmbits diversos: cultura, participació, cooperació, formació, treball, salut, entre d’altres
Sector al que pertany l’entitat/empresa/institució/organisme empresa
Territori de la intervenció Local, Autonòmic
Població amb que treballa Infància, Adolescència, Joventut, Persones adultes, Gent Gran
Àmbit d’intervenció de l’Animació Sociocultural En l’àmbit del lleure, En l’àmbit de la cultura

Recursos humans de l’entitat. Per realitzar les accions d’animació sociocultural, l’entitat compta amb:

  Quants? (posa el nombre)
Professionals  
Voluntaris  
Quins perfils professionals? Quina formació tenen?