Creació de CASC_CAT. La Coordinadora per l’Animació Sociocultural de Catalunya

08/11/2010 at 12:51 pm  •  Posted in Activitats, Animació Sociocultural by

El dia 12 de juny de 2010, s’ha constituït  la Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT)
Els socis fundacionals, en nombre de 29 i reunits en assemblea a l’Ateneu Popular de 9 Barris a Barcelona, han aprovat per unanimitat els Estatuts i la Junta directiva de la nova Coordinadora.
La Coordinadora que tindrà forma jurídica d’associació, s’adreça als diferents col·lectius (entitats, professionals, estudiants, voluntaris) que estiguin interessats en la creació de xarxa, l’ intercanvi d’experiències i la promoció de la pràctica de l’Animació Sociocultural.

Aquesta iniciativa respon a la voluntat de reactivar un moviment a favor de l’Animació Sociocultural que havia estat pioner aquí a Catalunya als anys vuitanta. Es considera que la pràctica i la promoció de l’ASC té ple sentit en l’actualitat ja que permet enfortir les comunitats i aconseguir objectius difícils d’abastar des d’altres instàncies.
Una de les primeres accions que es vol impulsar des de la Coordinadora és la  confecció d’un Mapa de l’Animació Sociocultural de Catalunya amb la col·laboració de totes les instàncies i entitats implicades.  Aquest mapa pretén ser una eina viva que informi sobre les experiències, els professionals, les associacions i la formació i investigació que s’està produint en aquest àmbit.

Els objectius del CASC.CAT són:
– Aplegar entitats i professionals i totes aquelles persones interessades en l’Animació Sociocultural
– Coordinar i fer xarxa entre les diferents entitats i iniciatives relacionades amb l’‘ASC
– Promoure la difusió d’aquelles activitats, projectes i estudis relacionats amb l’ASC.
– Promoure la presència i el reconeixement de l’ASC
– Impulsar formació en ASC
– Establir connexió amb la Red Iberoamericana de Animación (RIA)

La Junta Directiva ha estat nomenada per un període de 4 anys i la composen:
President: Xavier Úcar, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona
Vicepresidenta: Desirée Arroyo, en representació de l’Associació d’Animadors Socioculturals de Catalunya
Secretari: Jordi Sora, professor d’Animació Sociocultural a l’ Institut Salvador Seguí de Barcelona
Tresorer: Manuel Cortés, en representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Vocal: Antonio Alcántara, Educador Social a l’Ateneu Popular 9 Barris de Barcelona
Vocal: Pere Soler, professor de la Universitat de Girona
Vocal: Pilar Figueras, professora d’Animació Sociocultural a l’ Institut Vidal i Barraquer de Tarragona
Vocal: Glòria Muñoz, en representació de l’Associació Batibull de Girona