El sector del lleure educatiu i sociocultural també està en perill

12/06/2013 at 9:30 am  •  Posted in Animació Sociocultural by

#dedolpellleureEl 8 de juliol “caduca” el conveni d’aquest sector laboral, entre d’altres. I gràcies a la darrera reforma laboral, en no acordar-se cap de nou (en això tenen molta responsabilitat les grans empreses del lleure educatiu), els que treballan al lleure passaran a dependre de l’estatut del treballador, que té els Salari Mínim Interprofessional com a base. A això se l’ha de sumar que no hi ha desenvolupat cap marc legislatiu que empari i permeti al sector del lleure sociocultural i educatiu  no haver de dependre de qüestions purament economicistes, cosa que permetria els professionals que hi treballan desenvolupar la seva tasca garantint la qualitat educativa.

Una de les amenaces que comportarà la desaparició del marc regulador de lleure, serà la disminució de la qualitat pedagògica i un augment de la precarietat. En aquest cas com si fos un anunci publicitari podríem dir “menys es més”.
Alhora això provocarà la desaparició dels grups professionals i de les taules salarials que els hi son pròpies, la classificació i la  jornada desapareixeran. Per tant la retribució salarial serà inferior.
Tres exemples extrets de http://lleure.eformacio.org/node/467
  • Un Monitor/a que treballa 12,5 hores/setmanals i que percep per aquesta feina 363,07€ (en brut i sense pagues), passarà a cobrar 201,65€ (en brut i sense pagues)
  • Un Animador/a que treballa 37,5 hores/setmanals i que percep per aquesta feina 1334,92€ (en brut i sense pagues), passarà a cobrar 604’96€ (en brut i sense pagues)
  • Un Coordinador/a d’Activitats que treballa 20 hores/setmanals i que percep per aquesta feina 677,01€ (en brut i sense pagues), passarà a cobrar 322,65€ (en brut i sense pagues)
Tot es comunica. El que afecta a un sector afecta a l’altra. Perquè això no és un tema de “salvese quien pueda”. La crisi és una estafa que estem patint les classes populars i treballadores independentment del sector del que formem part.
Podeu donar suport aquí: 
signa

I teniu més informació aquí: http://soslleure.blogspot.com.es/