Falta la veu dels treballadors i les treballadores del Lleure Sociocultural i educatiu

11/05/2020 at 8:15 am  •  Posted in Animació Sociocultural, Manifest by

El lleure sociocultural i educatiu és un espai de socialització que forma part del nostre model educatiu.  Els casals d’estiu, els espais de migdia, les activitats extraescolars, els caus, esplais, casals, etcètera són accions i projectes que construeixen socialització i oportunitats educatives contra les desigualtats i la segregació.

Des de la Coordinadora per l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT) volem manifestar que:

  • Considerem que està en greu perill degut a causa de la crisi sanitària a la qual ens enfrontem. En aquests moments, la immensa majoria d’aquests serveis s’ha acollit a ERTOs, després que l’acció sindical, aturés els acomiadaments produïts els primers dies de caos. Encara hi ha treballadores pendents de cobrar el salari.
  • Existeix una situació d’incertesa al voltant de les activitats d’aquest estiu i del curs 2020-2021. Considerem molt necessària aquest espai educatiu després de mesos de confinament. Sobretot situant-nos en la realitats dels infants i famílies en situació més vulnerable confinats en pisos petits, amb manca de connexió i altres mançanes com han estat en alguns casos de material escolar i inclús d’aliments.
  • Hem llegit diversos manifests realitzats per patronals posen de manifest aquesta situació amb dades i demanant un llistat d’accions. Alguns a nivell català com el de l’ACELLEC o com el de la Confederació del Tercer sector de Catalunya o altres a nivell estatal com el de “Campamentos de Verano”. Tot i compartir l’anàlisi les propostes, ens ha sorprès la nul·la o poca referència i la falta de propostes a la situació de precarietat dels treballadors i treballadores prèvia a la crisi del Covid-19, manifesta en els salaris i un conveni col·lectiu congelat durant molt temps. I per tant, una situació que es veurà empitjorada en els propers mesos.
  • No hem llegit manifestos o comunicats de sindicats o col·lectius de treballadors i treballadores que posin damunt de la taula aquesta situació a la qual fem referència i encara menys un llistat de propostes. Ni tampoc de les famílies o altres agents que també en formen part d’aquest tipus de proposta educativa. Sabem que és un moment difícil, i es fa molt complicat.

Per aquests motius exposats:

  1. Constatem la necessitat d’escoltar i tenir en compte la veus dels i les treballadores, i també de les famílies i usuaris del lleure educatiu per la construcció d’una proposta per aquest estiu i per al curs 2020-2021.
  2. Cridem als treballadores i treballadors fer sentir la seva veu a través de l’organització sindical o altres organitzacions que considerin.
  3. Demanem als responsables polítics i institucionals a no prendre decisions sense comptar amb la veu dels i les treballadores del lleure sociocultural i la resta d’agents implicats. Per tenir una visió global hem de tenir en compte a tots els actors i les seves mirades.
  4. Oferim el nostre suport en allò que sigui necessari per fer valer la veu dels i les treballadores, les famílies o altres agents implicats en la construcció del lleure sociocultural i educatiu.

11 de maig 2020