On estudiar el Cicle Superior d’Animació Sociocultural i turística. Preinscripció

27/04/2021 at 10:48 am  •  Posted in Animació Sociocultural, Cicle Formatiu by

Presentació de sol·licituds del 25 al 31 de maig de 2021 (més informació preinscripció).

Centres

Manresa. Institut Guillem Catà – c. de Rosa Sensat, 6-8 – Tel. 938773705 – http://inskta.cat/ – Centre Públic

Esplugues de Llobregat. Institut Severo Ochoa – c. Severo Ochoa, 1-13 – Esplugues de Llobregat – Tel. 933717042 – http://agora.xtec.cat/ies-severo-ochoa – Centre Públic

Barcelona. Institut Salvador Seguí – c. Santander, 7- Tel. 933142041 – http://www.salvadorsegui.net – Centre Públic

Barcelona. Bemen 3 – c. Sant Ferran, 19-25 – Tel. 933571258 – http://www.bemen3.cat – Centre Privat

Hospitalet de Llobregat. Institut Can Vilumara – av. de Josep Tarradellas i Joan, 153 – Tel. 933373308 – https://agora.xtec.cat/inscanvilumara/ – Centre Públic

Sant Pere de Ribes. Institut Alexandre Galí – c. Miquel Servet, s/n – Tel. 938143585 – http://www.insalexandregali.cat – Centre Públic

Salt. Institut Vallvera – ptge. de la Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 4 – Tel. 972231919 – http://www.iesvallvera.cat – Centre Públic

Móra d’Ebre. Institut Julio Antonio – c. Comarques Catalanes, 103 – Tel. 977400121 – http://www.iesjulioantonio.cat – Centre Públic

Lleida. Institut Ronda – c. Henri Dunant, 3 – Tel. 973281747 – http://www.insronda.cat – Centre Públic

Salou. Institut Jaume I – c. Advocat Gallego, 6 – Tel. 977384771 – http://www.iesjaume1.cat – Centre Públic

Tarragona. Institut Francesc Vidal i Barraquer – av. Lluís Companys, 1 – Tel. 977212836 – https://www.vidalibarraquer.net/ – Centre Públic

Montcada i Reixac. Institut La Ferreria – c. del Progrés, 57 – Tel. 935752184 – http://web.inslaferreria.cat/

Sabadell. Institut Ribot i Serra – c. Concha Espina, 33 – Tel. 937121322 – http://iris.ribotiserra.cat

Cardedeu. Institut Pla Marcell – c. Ramon i Cajal, 58 – Tel. 938713866 – http://www.plamarcell.cat

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Tràmits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 •  coordinador o coordinadora i director o directora d’activitats del lleure infantil i juvenil;
 •  coordinador o coordinadora i director o directora de campaments, d’albergs de joventut, de cases de colònies, de granges escola, d’aules de cases de joventut i d’escoles de natura;
 •  animador o animadora sociocultural;
 •  dinamitzador comunitari o dinamitzadora comunitària;
 •  assessor o assessora del sector associatiu;
 •  tècnic comunitari o tècnica comunitària;
 •  tècnic o tècnica de serveis culturals;
 •  tècnic o tècnica en informació juvenil;
 •  animador o animadora d’hotels; de vetllades i espectacles, o d’activitats recreatives a l’aire lliure en complexos turístics;
 •  cap de departament d’animació turística.

La formació establerta en els seus diferents mòduls professionals, garanteix el nivell de coneixement exigit en el diploma de director/coordinador d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil.

Normativa

 • Ordre ENS/73/2017, de 26 d’abril, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’animació sociocultural i turística. (DOGC núm. 7365, de 9.5.2017)