Aprovat el curriculum del Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural i Turística