Cinc nous certificats de professionalitat de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat

28/12/2011 at 5:54 pm  •  Posted in Animació Sociocultural by

Al BOE del dia 24 de desembre del 2011 es va aprovar l’establiment de cinc certificats de professionalitat de la família professional Serveis socioculturals i a la comunitat que s’inclouen en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/24/pdfs/BOE-A-2011-20102.pdf

Família Professional: Serveis Socioculturals ia la Comunitat.

  • Gestió de trucades de teleassistència Nivell 2.
  • Direcció i coordinació d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil Nivell 3.
  • Dinamització, programació i desenvolupament d’accions culturals Nivell 3.
  • Docència de la formació professional per a l’ocupació Nivell 3.
  • Prestació de serveis bibliotecaris Nivell 3.
 Forma part del nou Sistema Nacional de les Qualificacions Professionals, en concret aquest certificat de professionalitat acredita la qualificació establerta en l’INCUAL amb el mateix nom:  http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_CualCatalogo_SSC.html.