NOUS LLIBRES D’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL

18/11/2011 at 7:59 pm  •  Posted in Animació Sociocultural, Articles by

Dos membres de la junta de CASC_CAT han publicat aquest any 2011 dos llibres ben interessants que parlen sobre l’Animació Sociocultural des d’una perspectiva ben actual.

L’animació sociocultural. Una estratègia pel desenvolupament i l’empoderament de comunitats. Pere Soler (coord.)

En aquest llibre es presenten els principals referents que han configurat el discurs del que avui entenem per animació sociocultural (ASC). S’aprofundeix en el seu sentit i la utilitat que actualment té i s’estableixen les relacions amb altres conceptes i pràctiques socials, culturals i educatives com el desenvolupament comunitari, l’educació en el lleure, les polítiques de joventut o les polítiques culturals. Desenvolupar les comunitats i empoderar-les és –o hauria de ser– l’aspiració màxima de tota iniciativa d’ASC. La voluntat d’afavorir el creixement i l’autonomia individual i col·lectiva de les persones, els grups i les comunitats ha de ser una de les constants en tots els projectes i programes d’ASC. Al llarg dels deu capítols d’aquesta obra es proporcionen recursos i indicacions per treballar en aquest sentit des de diferents àmbits i col·lectius, tant infantils i juvenils, com també amb les persones grans.
Los Técnicos Superiores en Animación Sociocultural y su inserción en el mercado de trabajo. Pilar Figueres
Aquest llibre és el resultat de la tesi doctoral de Pilar Figueras i Torruella, dirigida pel Dr. Xavier Úcar i Martínez. Aquesta tesi va ser defensada al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB amb el títol: 10 anys del Cicle Formatiu d’Animació Sociocultural: els Tècnics Superiors en Animació Sociocultural al mercat de treball de Catalunya.
La publicació d’aquest llibre, per part de l’editorial CCS, ha estat amb motiu d’haver guanyat el 1er Premio Iberoamericano de Investigación y Acción en Animación Sociocultural, convocat per la Red Iberoameriocana de Animación Sociocultural (RIA).
El llibre s’estructura en tres parts. Una primera que consta de tres capítols en els que es descriu el marc teòric sobre la figura professional de l’animador sociocultural, la seva formació i professionalització fent èmfasi en el Tècnic Superior en Animació Sociocultural (TASOC).La segona part descriu la metodologia utilitzada en la recerca sobre la inserció laboral d’aquest professional de l’animació i els resultats obtinguts. S’utilitzen tant mètodes quantitatius com qualitatius que ens aporten dades i ens fan sentir la pròpia veu dels TASOC que s’han format en els diferents instituts de Catalunya i també del seu professorat.Finalment les conclusions ens aporten propostes i perspectives de futur amb la finalitat de millorar la formació dels agents socioculturals, adaptant-la a les demandes de la societat.
Aquest llibre, i per tant, la tesi doctoral de la qual prové, és el fruit del treball de tot el professorat de Catalunya enamorat de la seva feina i de l’animació sociocultural. També de l’alumnat que ha escollit treballar en aquest gens fàcil món de l’animació sociocultural amb l’esperança de fer un món millor. Sense la seva veu, les seves reflexions, els seus dubtes i la seva passió, l’autora no hauria pogut treure a la llum aquest treball.
La tesi doctoral la podeu trobar a: www.tdx.cat/TDX-0324110-104350