III Jornada: El procés d’acompanyament amb adolescents en medi obert

30/04/2014 at 6:03 pm  •  Posted in Activitats by

Les III Jornades d’Acompanyament amb Adolescents en medi obert porta el subtítol d’Acompanyament educatiu, sentit i projecte de vida. Se celebraran el 9 de maig a l’Auditori de Lletres de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Parlarem sobre com els i les adolescents connecten amb sí mateixos, amb els seus desitjos i motivacions i com van descobrint sentit en les seves vides. Reflexionarem com, des de l’acompanyament educatiu, i especialment en el medi obert, els i les professionals poden afavorir aquesta descoberta i facilitar la creació de projectes de vida enriquidors que trenquin les limitacions que els propis nois i noies han interioritzat.

Aquí pots veure el programa.