PRESENTACIÓ PUBLICA DE CASC_CAT

12/12/2010 at 6:26 pm  •  Posted in Activitats by


Sota el lema Anima’t a animar es va presentar en societat la Coordinadora per l’Animació Sociocultural de Catalunya (CASC_CAT ).
La CASC_CAT neix a inicis de 2010 de la ferma voluntat del món professional, acadèmic i associatiu de reivindicar l’Animació Sociocultural com una pràctica educativa integral i vivencial al servei de la ciutadania.
La presentació  a mode de happening va tenir lloc el Dissabte 18 de desembre a la plaça Salvador Espriu de Girona a les 12:00 hores. L’activitat ha estat el resultat d’una pràctica real d’Animació Sociocultural entre alumnes de 1r grau d’Educació Social de l’UdG, Animadors Socioculturals, i dinamitzadors juvenils en actiu. L’acte va comptar amb unes cent persones i amb diverses associacions representatives dels diferents àmbits de l’Animació Sociocultural. D’aquesta manera es va representar la potencialitat de l’Animació Sociocultural que, com a mètode d’intervenció educativa, té la capacitat de crear una societat activa, autoorganitzada i compromesa alhora que crítica.