Davant el nou atac a la democràcia i a la sobirania i institucions pròpies de Catalunya

La CASC_CAT, Coordinadora per a l’Animació Sociocultural de Catalunya, denúncia i condemna les accions que ja porten dies produint-se i que especialment s’han agreujat en el dia d’avui, que intenten que el poble català no pugui expresar-se lliurement i no pugui exercir el seu dret a decidir.

Les accions de setge que està duent a terme el Govern Espanyol a les nostres institucions suposen un dur atemptat contra la democràcia i el Govern de la Generalitat escollit entre tots els que vivim i treballem en aquest país.

Rebutgem enérgicament aquests fets que són totalment contraris al que representa la nostra associació la qual treballa per l’animació sociocultural, és a dir, per a donar veu a tothom i que els grups i persones puguin ser amos del seu propi destí.

La Junta de la CASC_CAT
Barcelona, 20 de setembre de 2017

democracia