Per què creiem important el Be Youth Worker Today per a l’Animació Sociocultural

21/02/2016 at 6:47 pm  •  Posted in Activitats, Animació Sociocultural, Joves by

A finals del mes de novembre profesores de cicles formatius de Serveis a la comunitat de l’Institut Ferran Tallada vam assistir a la jornada del Be youth worker today. Tot de professionals que treballem amb joves, hem parlat i treballat per la necessitat creació de xarxes i hem pensat com s’han d’atendre als joves i quines habilitats hem de tenir.

 

Per què creiem important el BYWT?

 

Per fer visible el que veritablement suposen els joves dintre de la societat, no només en aquelles accions d’èxit sinó en allò que representen pels adults (el mirall del que succeeix a la societat, el futur immediat, el futur polític i social…)

 

L’etapa anterior com la infantesa i les posteriors adultesa i vellesa estan prou definides i reconegudes en part perquè el terme autonomia de la persona entra en joc, però la joventut és més feble. Important també és que s’hi imposen moltes expectatives en aquestes etapes.

 

En concret en la nostra feina ??

 

Com a professores de cicles formatius (i podríem dir des de fa no gaires anys també joves) que estem tractant amb joves constantment aquesta xarxa és de màxima importància per poder (i seguint amb la idea anterior) assegurar que dintre de les multituds dificultats que es troba un jove no baixi el grau d’autonomia per tal de poder traduir-les (les dificultats) en oportunitats.

 

El treball intrínsec que compartim el professorat és el de poder proporcionar moltes idees, molts recursos però sobretot molta capacitat de reflexió perquè passi el que passi a partir del moment que prenen decisions siguin capaços d’admetre les conseqüències (tant siguin felicitacions, com rebuig o crítiques…etc).

 

A partir d’experiències com el BYWT podem a més a més treballar amb metodologies i idees fora dels convencionalismes formals. És molt important ser creatius per tal de aproximar-nos als joves. Per tant és bàsic refexionatr per poder intervenir de forma diferent més creativa. Es una eina,també de reflexió professional.

 

En general a l’ASC?

 

Des de l’animació Sociocultural sempre s’ha treballat amb joves, col.lectiu que té unes dificultats i per tant s’ha d’atendre amb més atenció i des d’una basant próxima a ells. Per tant és bàsic reflexionar com ens hem de comunicar amb ells. És fonamental idear metodologies diferents amb l’objectiu de l’aproiximació.

 

Amb el nou currículum d’ASCT s’ha donat èmfasis amb la importància de formar als futrs animadores, animadors amb l’àmbit de la joventut i amb com hem d’interevenir.

 

Elsl futurs professional, el futur animador, intervindrà en totes les etapes del cicle vital però cal destacar una bàsica com és la joventut.

Irene Galbas i Anna Paredes. Pofessores d’ASCT. INS Ferran Tallada